Giá gas tháng 01/2019 tăng 4.000 đồng/bình 12kg

Kính gửi Quý khách hàng, Sáng  ngày 01/01/2019, các đơn vị kinh doanh và các công ty gas tại TP.HCM như Saigon Petro, Pacific Petro gas, City Petro … đã thông báo giá gas bán lẻ áp dụng tăng 333 đồng/kg, tương đương tăng 4.000 đồng/bình 12kg và 15.000 đồng/bình 45kg so với giá gas […]

Giá gas tháng 12/2018 giảm 33.000 đồng/bình 12kg

Kính gửi Quý khách hàng, Sáng nay, ngày 01/12/2018, các đơn vị kinh doanh và các công ty gas tại TP.HCM như Saigon Petro, Pacific Petro gas, City Petro … đã thông báo giá gas bán lẻ áp dụng giảm 2.750 đồng/kg, tương đương giảm 33.000 đồng/bình 12kg và 124.000 đồng/bình 45kg so với giá […]

Giá gas tháng 11/2018 giảm mạnh 40.000 đồng/bình 12kg

Kính gửi Quý khách hàng, Sáng nay, ngày 01/11/2018, các đơn vị kinh doanh và các công ty gas tại TP.HCM như Saigon Petro, Pacific Petro gas, City Petro … đã thông báo giá gas bán lẻ áp dụng giảm 3.333 đồng/kg, tương đương giảm 40.000 đồng/bình 12kg và 150.000 đồng/bình 45kg so với giá […]

Giá gas tháng 8/2018 tăng 11.000 đồng/bình 12kg

Kính gửi Quý khách hàng, Sáng nay, ngày 01/08/2018, các đơn vị kinh doanh và các công ty gas tại TP.HCM như Saigon Petro, Pacific Petro gas, City Petro … đã thông báo giá gas bán lẻ áp dụng tăng 917 đồng/kg, tương đương tăng 11.000 đồng/bình 12kg và 42.000 đồng/bình 45kg so với giá […]

Giá gas tháng 7/2018 tăng nhẹ chỉ 1.000 đồng

Kính gửi Quý khách hàng, Sáng nay, hầu hết các đơn vị kinh doanh và các công ty gas tại TP.HCM như Saigon Petro, Pacific Petro gas, City Petro … đã thông báo giá gas bán lẻ áp dụng từ 7h00 ngày 01/07/2018 tăng 83 đồng/kg, tương đương tăng 1.000 đồng/bình 12kg và 4.000 đồng/bình […]

Giá gas tháng 6/2018 tăng 18.000 đồng bình 12kg

Kính gửi Quý khách hàng, Sáng nay, chiều ngày 31/05/2018. Nhiều công ty gas tại TP.HCM như Saigon Petro, Pacific Petro gas, City Petro … đã thông báo giá gas bán lẻ áp dụng từ 7h00 ngày 01/06/2018 tăng 1.500 đồng/kg, tương đương tăng  18.000 đồng/bình 12kg và 68.000 đồng/bình 45kg so với giá gas […]

Giá gas tháng 05/2018 tăng 10.000 đồng/bình gas 12kg

Kính gửi Quý khách hàng, Sáng nay, ngày 01/05/2018, Hầu hết các công ty gas tại TP.HCM như Saigon Petro, Pacific Petro gas, City Petro … đã thông báo giá gas bán lẻ áp dụng từ 7h00 ngày 01/05/2018 tăng 10.000 đồng/bình 12kg và 38.000 đồng/bình 45kg so với đầu tháng 04/2018. Tuy nhiên, theo […]

Giá gas tháng 03/2018 giảm 13.000 đồng

Kính gửi Quý khách hàng, Sáng ngày 01/03/2018, Hầu hết các công ty gas tại TP.HCM như Saigon Petro, Pacific Petro gas, City Petro… đã thông báo giá gas bán lẻ áp dụng từ 7h00 ngày 01/03/2018 giảm mạnh 13.000 đồng/bình 12kg và 49.000 đồng/bình 45kg so với đầu tháng 02/2018. Như vậy, trong 03 […]

Giá gas tháng 02/2018 giảm mạnh 20.000 đồng cho bình 12kg

Kính gửi Quý khách hàng, Chiều ngày 31/01/2018, Hầu hết các công ty gas tại TP.HCM như Saigon Petro, Pacific Petro gas, City Petro… đã thông báo giá gas bán lẻ áp dụng từ ngày 01/02/2018 giảm mạnh 20.000 đồng/bình 12kg và 75.000 đồng/bình 45kg so với đầu tháng 01/2018, sau khi giữ nguyên giá […]

Giá gas tháng 12/2017 tăng 1.000đ/bình 12kg

Kính gửi Quý khách hàng, Chiều ngày 30/11/2017, một số công ty gas tại TP.HCM như Saigon Petro, Pacific Petro gas, City Petro… thông báo giá gas bán lẻ áp dụng từ ngày 1/12/2017 tăng nhẹ 1.000 đồng/bình 12kg và 4.000 đồng/bình 45kg so với đầu tháng 11. Sau khi giá gas đứng yên trong […]